پرسش‌های متداول


در مورد ارائه مقاله به صورت پوستر و فرمت آن توضیحات بیشتری ارائه نمایید.

پس از داوری مقالات دریافتی، مشخص خواهد شد که ارائه آن‌ها به صورت شفاهی و یا پوستر می­‌باشد. در آن مرحله توضیحات کامل در مورد فرمت شفاهی و پوستری ارائه خواهد شد.

آیا شرکت در کارگاه های آموزشی کنفرانس با ارایه مدرک پایان دوره همراه است؟

بلی همراه با گواهی شرکت در کارگاه خواهد بود.

هزینه مقالات فارسی و انگلیسی یکسان است؟

بلی. یکسان است.

آیا در صورت پذیرش، گواهی مقالاتی که به صورت شفاهی ارائه خواهند شد، با مقالات پوستری متفاوت خواهد بود؟

خیر. گواهی ارائه مقالات یکسان است و تفاوتی از نظر کیفیت بین مقالات شفاهی یا پوستری وجود ندارد.

مقالات پوستر نیز در مجموعه مقالات چاپ خواهد شد؟

بلی. در مجموعه مقالات چاپ خواهد شد.