ارسال مقاله

ارسال مقاله
 • 0
 • از همه علاقمندان به ارسال مقاله خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام نمایند.
  1
 • ایمیل نویسنده مسئول*آدرس صحیح ایمیل
  2
 • نام*
  3
 • نام خانوادگی*
  4
 • شماره تلفن همراه*
  5
 • وضعیت شغلی*
  هیات علمی
  دانشجو
  سایر
  6
 • من می خواهم*
  11
 • در صورت انتخاب بخش ملی کنفرانس، مقاله شما بایستی به زبان فارسی باشد. در صورت انتخاب بخش بین المللی کنفرانس، مقاله شما بایستی به زبان انگلیسی باشد.
  12
 • عنوان مقاله*
  13
 • فایل مقاله*فایل را آپلود کنید آپلود
   14