قابل توجه محققان و دانشجویانی که تا تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ مقالات خود را ارسال کرده اند

۱۲ شهریور ۱۳۹۹ | ۰۹:۰۰ کد : ۱۲۴۲۶ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۳۱

نظر به شرایط کنونی بیماری کرونا و عدم امکان برگزاری کنفرانس به صورت حضوری، برگزاری کنفرانس به 29 الی 31 اردیبهشت 1400 موکول شد. لیکن برای حمایت از محققان و دانشجویان، مقالاتی که تا 18 شهریور 1399 به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده اند، مورد بررسی و داوری قرار خواهند گرفت و درصورت پذیرش و درخواست نویسنده گان مقاله، و پس از ثبت نام، گواهی پذیرش ارسال خواهد شد. بدیهی است داوری مقالات ارسالی بعد این تاریخ، به اردیبهشت سال 1400 موکول خواهد شد و درصورت عدم تداوم شرایط کرونا، در بازه مذکور بصورت حضوری برگزار خواهد شد.


نظر شما :