تاریخهای مهم

تعداد بازدید:۶۱۴

زمان برای ارسال مقالات: 30 فروردین 1400

اعلام نتیجه داوری مقالات: 15 اردیبهشت 1400

مهلت ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه: 20 اردیبهشت 1400

 

تاریخ برگزاری: 29 الی 31 اردیبهشت 1400

آخرین ویرایش۱۲ شهریور ۱۳۹۹