کمیته علمی

تعداد بازدید:۷۰۴

نام

نام خانوادگی

دانشگاه

Iyappan

Lakshmanan

Chennai institute of technology,India

Mieczysław

Kunz

Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

Mehmet

Salih BAYRAKTUTAN

IGDIR University

یاسر

ابراهیمیان قاجاری

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

حسن

امامی

دانشگاه تبریز

امیر

امین زاده قوی فکر

دانشگاه تبریز

جلال

امینی

دانشگاه تهران

علی اصغر

آل شیخ

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

امیر

باقری

دانشگاه تبریز

داود

پروین نژاد

دانشگاه تبریز

اکبر

جعفری

دانشگاه تبریز

محمود رضا

دلاور

دانشگاه تهران

آرش

رحمانی زاده

دانشگاه تبریز

ابوالفضل

رنجبر

دانشگاه تبریز

محمد

سعادت سرشت

دانشگاه تهران

محمد

شریف

دانشگاه هرمزگان

ابوالفضل

شهامت

دانشگاه تبریز

ابوالقاسم

صادقی نیارکی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

امین

صداقت

دانشگاه تبریز

منصوره

صدری کیا

دانشگاه تبریز

علیرضا صفدری نژاد دانشگاه تفرش

مجید

عباسی

دانشگاه زنجان

حمید رضا

عزیزی

دانشگاه غیرانتفاعی رشدیه

لطف اله

عمادعلی

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا

سعید

فرزانه

دانشگاه تهران

عبادت

قنبری پرمهر

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

صدرا

کریم زاده

دانشگاه تبریز

ندا

کفاش چرندابی

دانشگاه تبریز

برات

مجردی

دانشگاه علم و صنعت ایران

وحید

محبوب

دانشگاه زنجان

نازیلا

محمدی

دانشگاه تبریز

امیر رضا

مرادی

دانشگاه صنعتی اراک

عبدالرحمن

مصطفیی

دانشگاه زابل

حمید

مطیعیان

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

محمد رضا

ملک

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

حمید

مهرابی

دانشگاه اصفهان

فریدون

نقیبی

دانشگاه ارومیه

میلاد

نیرومند جدیدی

Fondazione Bruno Kessler, Trento,Italy

مجبد

همراه

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

خلیل

ولیزاده کامران

دانشگاه تبریز

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۳۹۸